REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024

REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI


Campania „Mastercard Premium Collection” este organizata de către MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod de inregistrare fiscala 13869251, atribut fiscal RO, („Organizatorul”) pe postul de radio ROCK FM, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata CANET RADIO SRL, reprezentata legal prin dl. Florin Ciobica (“CANET RADIO”)


Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul ROCK FM din Splaiul Unirii, nr. 165, etaj 10, Sector 3, Bucuresti cat si prin afisare pe site-ul www.rockfm.ro. Prezentul Regulament este intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; si cu prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“GDPR”).


Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sa justifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane, urmând ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.rockfm.ro sau dupa anunțarea acestora pe postul radio Rock FM. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea acestuia, in forma actualizata, pe site-ul www.rockfm.ro si la sediul Rock FM, cu cel putin 24 ore, inainte ca modificarile sa intre in vigoare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta a modificarilor de catre Participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe/prin mijloacele mai sus amintite.SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmând a fi difuzata pe postul de radio „Rock FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 11 orase din Romania si pe Internet, pe site-ul www.rockfm.ro.


SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura incepand cu data de 21 iunie 2023 si pana la data de 31 ianuarie 2024, inclusiv. Concursurile au loc in perioada 21 iunie 2023 – 31 ianuarie 2024, in zilele de miercuri, in cadrul programelor postului Rock FM, din intervalul orar 16.00-19.00, 30 (treizeci) ediții de concurs, cu excepția următoarelor zile în care nu se vor derula concursuri: 12.07.2023, 19.07.2023 și 02.08.2023.


SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Rock FM, Mastercard.


SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

In vederea participării la Campanie, participanților nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de către Organizator. Cu toate acestea, participanții vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie, anunțarea câștigătorilor, precum si servicii de Internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predării premiului etc.


Pentru a participa la campanie si pentru a putea câștiga premiile acordate de către Organizator, Participanții trebuie sa urmeze întocmai pașii următori:

 1. Participantul va urmări Campania difuzata pe postul de radio “Rock FM” conform Secțiunii 2 de mai sus.

 2. Participantul va transmite un SMS sau mesaj prin intermediul aplicației Whatsapp la numărul 0729001122 aparținând Rock FM cu datele lui (nume, prenume, si localitatea de reședință/domiciliu) si raspunsul la intrebarea/cerinta adresata de Dj-ii Rock FM.

Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfuncționalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

Prin inscrierea la Concursul Campaniei, participanții confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privința acceptării regulilor si condițiilor ce le sunt aplicabile, participarea la concursul Campaniei implicând obligativitatea respectării integrale a prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatării unor asemenea situații.


SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

In perioada derulării Campaniei, astfel cum este precizată în cadrul Secțiunii 3 de mai sus, , in intervalul orar 16:00-19:00, la semnalul de concurs, ascultătorii radio Rock FM sunt indemnati sa se inscrie prin mesaje SMS sau Whatsapp la numarul 0729 00 11 22 (tarif normal) cu mesajul/raspunsul specific intrebarii/cerintei adresate de Dj-ii RockFm pe postul de radio Rock FM in ziua respectiva. Acestia vor alege apoi 1 (unul) dintre mesajele primite, pe cel mai frumos/creativ si pot intra in direct cu ascultătorul care l-a trimis, pentru a-l declara câștigător. Realizatorii/Dj-ii emisiunii de la Rock FM decid asupra mesajelor apreciate ca fiind castigatoare. Decizia lor este finala. Mecanismul se repeta la fiecare editie de concurs din cadrul Campaniei.

Criteriile de jurizare:

a. Respectarea cerintei cu privire la intrebarea adresata

b. Respectarea regulamentului campaniei

c. Creativitate

d. Originalitate


Mesajele / Raspunsurile care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate in considerare, legatura telefonica sau comunicarea cu participantul la Campanie va fi intrerupta si participantul descalificat. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privind continutul raspunsurilor sau pentru raspunsuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la Campanie.

Un participant poate castiga un singur premiu, o singura data pe toata perioada desfasurarii Campaniei. Daca se constata ca un participant declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.

In cazul in care premiul nu va fi acordat, va ramane in posesia Organizatorului.

Organizatorul va verifica prin mijloace proprii corectitudinea participantilor si va lua masuri impotriva celor care nu s-au conformat in scopul descalificarii acestora, precum si impotriva celor a caror activitate in cadrul campaniei va fi considerata drept frauda.

Participantul accepta, prin prezentul Regulament, faptul ca Organizatorul nu este obligat sa-si justifice decizia in momentul in care acesta considera ca respectivul participant a folosit metode frauduloase. Astfel, orice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din campanie a participantului in cauza. Orice concurent poate fi eliminat din concurs in baza unei simple banuieli de frauda, Organizatorul nefiind nevoit sa aduca dovezi in acest sens.


SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Pe parcursul derulării Campaniei se va acorda câte 1 (un) premiu la fiecare ediție a concursului, in total fiind acordate 30(treizeci) premii. Fiecare premiu consta în acordarea sumei de 100 euro care se va vira în lei la un curs leu/eur de referinta de 5 lei = 1 EUR, respectiv suma de 500 lei.


Valoarea totala a premiilor este de 3000 euro echivalentul sumei de 15.000 lei avand in vedere un curs de referita de 1 EUR = 5 lei


Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi si nici nu se poate cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus, sub conditia anuntarii acestora pe radio Rock FM.


SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campanie poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data organizării concursului.

Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului, ai societatii Canet Radio SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Rock FM”), precum si ai celorlalte societati implicate in organizarea campaniei si/sau mentionate in prezentul regulament. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.SECŢIUNEA 9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorii campaniei vor fi anunțați pe loc, in direct pe postul de radio „Rock FM”, urmând ca, ulterior, sa fie îndeplinite procedurile de validare si predare a premiului.

Reprezentantul Organizatorului va contacta câștigătorul telefonic, in minimum 10 zile lucrătoare de la data validării ca câștigător al concursului campaniei, in vederea completării datelor necesare pentru îndeplinirea formalităților de punere in posesie/transmiterea premiului. In acest sens, câștigătorul va comunica Organizatorului contul bancar, necesar pentru transferul sumei aferente premiului câștigat in cadrul Campaniei. Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validării unui câștigător, de exemplu: imposibilitatea notificării câștigătorului cauzata de schimbarea datelor de contact ale acestuia, lipsa răspunsului acestuia, nepunerea la dispoziția Organizatorului a informațiilor necesare pentru validarea premiului si acordarea acestuia, etc.


Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, vârsta si număr de telefon) furnizate la momentul inscrierii in campanie si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept câștigător al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul si respectiv, sa refuze acordarea premiului.

Participanții care castiga una dintre editiile de concurs a Campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta Campanie dupa momentul castigarii premiului.

In cazul in care un participant se inscrie din nou in Campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant sau se inscriu mai putini Participanti decat numarul estimat de premii, atunci premiile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Premiile astfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.SECTIUNEA 10 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de la Participanții la Campanie. Fiecare Participant înțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor se realizeaza in temeiul obligatiei contractuale ce rezida in prezentul Regulament, in scopul desfasurarii Campaniei, desemnarii castigatorului si al acordarii premiului stabilit prin prezentul Regulament.


Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor GDPR.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite către terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor date personale in vederea desfasurarii prezentei Campanii.


Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.


SECTIUNEA 11. LITIGII. LIMITAREA RASPUNDERII.

Eventualele litigii aparute între Organizator si participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens , in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Dupa aceasta data, nicio sesizare nu va mai fi luata in considerare de către Organizator. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucrătoare.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de către participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Premiile se vor acorda numai acelor Participanti ale caror date sunt transmise/comunicate in cadrul Campaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

Prin participarea la aceasta Campanie, Participanții declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.


 SECTIUNEA 12. SUSPENDAREA SAU INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi intrerupta/suspendata de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau a altor situatii fortuite, cu notificarea imediata a publicului pe site-ul www.rockfm.ro sau pe postul de radio Rock FM.


 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.rockfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Prezentul regulament se completează cu prevederile generale privind premiile castigate in cadrul concursurilor RockFM afisate pe site-ul www.rockfm.ro


Organizator


MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L

reprezentata prin

FLORIN CIOBICA
ANEXA nr. 1 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –


1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul/subimputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO în calitate de „Operator”

prin intermediul CANET RADIO S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera C, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/15043/2007, cod unic de inregistrare 20211002, atribut fiscal RO, „Imputernicit”.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:


2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Împuternicitilor va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

(iv) localitatea de resedinta/domiciliu;

(v) data nasterii.

(vi) mesajul/răspunsul transmis;

(vii) vocea participantului în momentul transmiterii mesajului live, în cadrul emisiunii.


Data nasterii si localitatea vor fi colectate doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor si rezidenta este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie si rezident in Romania.


Suplimentar, de la participanții declarați câștigători, se va colecta:

 1. adresa e-mail pentru pentru a exista o alternativa de comunicare in vederea îndeplinirii formalităților de acordare a premiului;

 2. contul bancar și banca la care acesta este deschis;


3. Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Imputernicitului si Subimputernicitilor, in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii câștigătorilor;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

(iv) protejarea intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta


4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul obligatiei contractuale care rezida in Regulamentul Campaniei pe care Participantul are obligatia de a-l consulta si de a-l accepta in vederea participarii la Campanie.


5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvaluite autorităților, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.


6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei, cu exceptia situatiei in care au optat pentru primirea de alte informatii din partea Imputernicitului/operatorului cum ar fi newsletter, marketing, etc;

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de către Operatori conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data acordarii premiului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorii vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare impunand imputernicitilor/Sub- Imputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de către Operatori si Imputerniciti in termen de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, cu exceptia situatiei in care au optat pentru primirea de alte informatii din partea Imputernicitului/operatorului cum ar fi newsletter, marketing, etc, pana la momentul distrugerii acestora.


7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorii asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

 2. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

 3. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

 4. dreptul la restrictionarea prelucrarii;

 5. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

 6. dreptul la portabilitate a datelor;

 7. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul / Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul / Imputernicitul va sterge distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.


9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participanții isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.


10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.


11. Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.


Prezentul Regulament s-a redactat si emis in data de 20.06.2023.


Organizator

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.LAct aditional nr. 1 la REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024Campania „Mastercard Premium Collection” este organizata de către MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod de inregistrare fiscala 13869251, atribut fiscal RO, organizator al Campaniei pe postul de radio ROCK FM, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata CANET RADIO SRL, a hotărât modificarea Regulamentului, astfel:


Se modifică SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI, care va avea următorul cuprins:


Campania se va desfasura incepand cu data de 21 iunie 2023 si pana la data de 17 ianuarie 2024, inclusiv. Concursurile au loc in perioada 21 iunie 2023 – 17 ianuarie 2024, in zilele de miercuri, in cadrul programelor postului Rock FM, din intervalul orar 16.00-19.00, 30 (treizeci) ediții de concurs, cu excepția zilei de 02.08.2023 în care concursul nu se va derula.


Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân nemodificate.


Prezentul act adițional la Regulament s-a încheiat la data de 10.07.2023.


Organizator

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L

reprezentată prin

Florin Constantin CiobicaAct aditional nr. 2 la REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024Campania „Mastercard Premium Collection” este organizata de către MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod de inregistrare fiscala 13869251, atribut fiscal RO, organizator al Campaniei pe postul de radio ROCK FM, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata CANET RADIO SRL, a hotărât modificarea Regulamentului, astfel:


Se modifică SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI, care va avea următorul cuprins:


Campania se va desfasura incepand cu data de 21 iunie 2023 si pana la data de 10 ianuarie 2024, inclusiv. Concursurile au loc in perioada 21 iunie 2023 – 10 ianuarie 2024, in zilele de miercuri, in cadrul programelor postului Rock FM, din intervalul orar 16.00-19.00, 30 (treizeci) ediții de concurs.


Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân nemodificate.


Prezentul act adițional la Regulament s-a încheiat la data de 31.07.2023.


Organizator

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L

reprezentată prin

Florin Constantin CiobicaAct aditional nr. 3 la REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024Campania „Mastercard Premium Collection” este organizata de către MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod de inregistrare fiscala 13869251, atribut fiscal RO, organizator al Campaniei pe postul de radio ROCK FM, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata CANET RADIO SRL, a hotărât modificarea Regulamentului, astfel:


Se modifică SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI, care va avea următorul cuprins:


Campania se va desfasura incepand cu data de 21 iunie 2023 si pana la data de 31 ianuarie 2024, inclusiv. Concursurile au loc in perioada 21 iunie 2023 – 31 ianuarie 2024, in zilele de miercuri, in cadrul programelor postului Rock FM, din intervalul orar 16.00-19.00, 30 (treizeci) ediții de concurs, cu excepția zilelor de 16.08.2023, 23.08.2023 si 30.08.2023 în care concursul nu se va derula.Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân nemodificate.


Prezentul act adițional la Regulament s-a încheiat la data de 15.08.2023.


Organizator

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L

reprezentată prin

Florin Constantin Ciobica


Act aditional nr. 4 la REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024Campania „Mastercard Premium Collection” este organizata de către MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod de inregistrare fiscala 13869251, atribut fiscal RO, organizator al Campaniei pe postul de radio ROCK FM, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata CANET RADIO SRL, a hotărât modificarea Regulamentului, astfel:


Se modifică SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI, care va avea următorul cuprins:


Campania se va desfasura incepand cu data de 21 iunie 2023 si pana la data de 21 februarie 2024, inclusiv. Concursurile au loc in perioada 21 iunie 2023 – 21 februarie 2024, in zilele de miercuri, in cadrul programelor postului Rock FM, din intervalul orar 16.00-19.00, 30 (treizeci) ediții de concurs, cu excepția zilelor de 16.08.2023, 23.08.2023, 30.08.2023, 27.12.2023, 03.01.2024, 10.01.2024 în care concursul nu se va derula.Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân nemodificate.


Prezentul act adițional la Regulament s-a încheiat la data de 18.12.2023.


Organizator

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L

reprezentată prin

Florin Constantin Ciobica
Act aditional nr. 5 la REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024Campania „Mastercard Premium Collection” este organizata de către MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod de inregistrare fiscala 13869251, atribut fiscal RO, organizator al Campaniei pe postul de radio ROCK FM, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata CANET RADIO SRL, a hotărât modificarea Regulamentului, astfel:


Se modifică SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI, care va avea următorul cuprins:


Campania se va desfasura incepand cu data de 21 iunie 2023 si pana la data de 28 februarie 2024, inclusiv. Concursurile au loc in perioada 21 iunie 2023 – 28 februarie 2024, in zilele de miercuri, in cadrul programelor postului Rock FM, din intervalul orar 16.00-19.00, 30 (treizeci) ediții de concurs, cu excepția zilelor de 16.08.2023, 23.08.2023, 30.08.2023, 27.12.2023, 03.01.2024, 10.01.2024, 17.01.2024 în care concursul nu se va derula.Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân nemodificate.


Prezentul act adițional la Regulament s-a încheiat la data de 16.01.2024.


Organizator

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L

reprezentată prin

Florin Constantin Ciobica

Act adițional nr. 6 la REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024


MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod de inregistrare fiscala 13869251, atribut fiscal RO, în calitate de organizator al Campaniei „Mastercard Premium Collection” pe postul de radio ROCK FM, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata CANET RADIO SRL, în baza dreptului său stabilit prin Regulament de a opri sau de a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sa justifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane, a hotărât oprirea Campaniei ”Mastercard Premium Collection” începând cu data de 24.01.2024.


Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân nemodificate, prezentul act adițional de modificare urmând a fi afișat pe site-ul www.rockfm.ro.


Prezentul act adițional la Regulament s-a încheiat la data de 23.01.2024.


Organizator

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L

reprezentată prin

Florin Constantin Ciobica