REGULAMENT ROCK FM – CAMPANIE PROMOTIONALA „S-au prajit realizatory” 2023

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Campania „Morning Glory S-au prajit realizatory” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, TN Offices 1,  Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio “ROCK FM”, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata CANET RADIO SRL (“CANET RADIO”) (denumit in continuare in mod individual „Organizatorul”) si pe Internet, pe site-ul www.rockfm.ro/romaniaaresangederocker.

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul Organizatorului cat si prin afisare pe site-ul www.rockfm.ro. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.rockfm.ro  sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Rock FM. Scopul Campaniei este de promovare a postului de radio Rock FM.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Rock FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 11 de orase din Romania si pe Internet, pe site-ul www.rockfm.ro.

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura pe postul de radio Rock FM in perioada 17 ianuarie 2023 – 27 ianuarie 2023 inclusiv și pe pagina de Facebook RockFM în perioada 26-27 ianuarie 2023. Concursurile Campaniei au loc incepand cu data de 17 ianuarie 2023 si pana la data de 27 ianuarie 2023, inclusiv, câte unul pe zi, în cadrul emisiunilor matinale difuzate în intervalul orar 07:00 – 10:00 la postul de radio Rock FM, castigatorii fiind anuntati zilnic pe postul de radio Rock FM și/sau prin postări pe canalele de social media ale postului.

În perioada 26-27 ianuarie 2023 are loc un singur concurs pe pagina Facebook a emisiunii Morning Glory, câștigătorul acesuia fiind desemnat pe data de 27 ianuarie 2023, in intervalul 07:00 - 10:00. SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Rock FM.SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentru participarea la aceasta campanie nu este necesara inscriere prealabila. Participarea la campanie se efectueaza prin trimiterea de mesaje prin aplicatia whatsapp la semnalul de concurs lansat de realizatorii de programe Rock FM, pe perioada concursului mentionata anterior.

Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfuncționalități ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

Prin participarea la Concursurile Campaniei, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului, inclusiv a procedurii de prelucrare a datelor cu character personal, si isi exprima acordul in privinta acceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile, participarea la Campanie implicand obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet a participantilor. Organizatorul nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet sau altii asemenea.

Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul Concursului Campaniei va fi considerata drept frauda.

Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

In perioada 17 ianuarie 2023 - 27 ianuarie 2023 inclusiv, in fiecare zi lucratoare in intervalul orar 07:00 10:00, la semnalul de concurs, realizatorul de program de la Rock FM va lansa cerinta/ intrebarea concursului.

Ascultatorii care vor sa participe la concurs vor trimite raspunsurile lor prin aplicatia whatsapp la numarul de telefon indicat de realizatorul de program de la Rock FM.

Realizatorii/Djii emisiunii de la Rock FM decid asupra raspunsului apreciat ca fiind castigator. Decizia lor este finala. Mecanismul se repeta la fiecare editie de concurs din cadrul Campaniei.

Criteriile de jurizare:

a. Respectarea cerintei cu privire la intrebarea adresata;

b. Respectarea regulamentului campaniei;

c. Originalitate;

d. Creativitate.


Pentru participarea la concurs pe pagina de Facebook a emisiunii marinale Morning Glory, printr-o postare dedicata publicată la data de 26.01.2023, organizatorul va formula tema/cerinta de concurs, invitand potentialii participanti sa raspunda acesteia si astfel să se inscrie la concurs.

Mesajele care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate in considerare, legatura telefonica sau comunicarea cu participantul la Campanie va fi intrerupta si participantul descalificat. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privind continutul mesajelor, sau pentru mesaje care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la Campanie.

Un participant poate castiga un singur premiu, o singura data pe toata perioada desfasurarii Campaniei. Daca se constata ca un participant declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

In cadrul Campaniei, se va acorda 1 (un) singur premiu, la fiecare editie radiofonica de concurs din perioada 17 ianuarie - 27 ianuarie 2023 si 1 (unul) premiu pentru concursul organizat pe pagina de Facebook a emisiunii Morning Glory.

Premiul oferit constă într-un (1 buc) prajitor de paine cu radio incorporat, in valoare de 480 lei.


In total se vor acorda 10 premii in valoare totala de 4.800 lei.


Premiul nu se preschimba in valoarea acestuia în bani.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus, sub conditia comunicarii acestora pe postul de radio Rock FM sau pe site-ul www.rockfm.ro.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „Morning Glory S-au prajit realizatory” pot participa orice persoane fizice rezidente in Romania, cu varsta de peste 18 ani.

Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului, ai societatii Canet Radio SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Rock FM”), precum si ai altor firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe postul de radio „Rock FM”, în cadrul emisiunilor Morning Glory difuzate pe post și pe pagina Facebook a emisiunii Morning Glory, conform celor enuntate la sectiunea 6 de mai sus, urmand ca, ulterior, dupa caz sa intre in posesia premiului in mod direct .

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 3 zile lucratoare de la data castigarii premiului campaniei, in vederea confirmarii datelor comunicate initial si eventual completarii acestora cu datele necesare pentru acordarea premiului.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate realizatorilor de programe, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

SECTIUNEA 10 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de la Participantii la Campanie. Fiecare Participant înțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopul desemnarii castigatorului si acordarii premiului stabilit prin prezentul Regulament, precum șia publicării și difuzării ulterioarea a înregistrărilor cu aceste persoane.

Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul UE”).

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor date personale in vederea desfasurarii prezentei Campanii.

Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Cel sesizat va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania „S-au prajit ..." va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul rockfm.ro sau pe postul de radio Rock FM.

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.rockfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Prezentul regulament se completează cu prevederile Regulamentului aplicabil in cadrul concursurilor RockFM afisat pe site-ul www.rockfm.ro

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul rockfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Rock FM.

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente:

 1. la publicarea pe site a Regulamentului modificat

 2. la prima anuntare a modificarilor pe postul de radio „ROCK FM”

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „S-au prajit realizatory ” (“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Operatorul"

prin intermediul CANET RADIO S.R.L., cu sediul în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera C, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15043/2007[*], având CUI 20211002, atribut fiscal RO, în calitate de Împuternicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “Împuternicit 1”)

prin intermediul ADWORKS MEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor, Nr. 13-15, Sc. 1, Et. 4, Ap. 24, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/2588/2006, CIF RO18393450, în calitate de Împuternicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “Împuternicit 2”)

Datele de contact pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021 318 8000, email: privacy@mgsi.ro

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Imputernicitului va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)            nume;

(ii)           prenume;

(iii)          numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

(iv) Nume ID pe pagina www.facebook.com;

(v)          data nasterii - va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

In cazul castigatorilor, Organizatorul va prelucra suplimentar urmatoarele date:

(vi) adresa e-mail pentru a avea o alta alternativa de comunicare cu participanții și câștigătorii cu privire la comunicările/ formalitățile de acordare a premiului sau inmanarea a premiului;

(vii) adresa de domiciliu sau de reședință va fi colectată pentru expedierea premiului ; 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i)            organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii)           desemnarii si validarii castigatorilor și a mesajelor ce vor fi incluse în campanie;

(iii)          atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor si Sub-Imputernicitilor, precum si autorităților, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de [60] de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator sau Imputernicit conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data acordarii premiului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul sau Imputernicitul, dupa caz, va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului si Subimputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputerniciti/Sub-imputerniciti in termen de [60] de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i)            dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)           dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)          dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)          dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)           dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)          dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii)         dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)        dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatoru/Imputernicitul/Sub-Imputernicitul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor si Sub-Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre imputerniciti si sub-imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata conform Regulamentului Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament. 

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

ORGANIZATOR:

                                             Media Group Services International S.R.L.